Nhận biết Sâm ngọc linh trên thị trường hiện nay

SÂM Ngọc linh  mỗi năm chỉ rụng một lá và tạo thành một sẹo (Thường gọi là mắc Sâm , mắc Sâm càng nhiều thì tuổi Sâm càng lớn). Có củ gốc lớn, rễ nhiều, khi nhai lát Sâm thì mềm và thơm. Mỗi năm chỉ rụng một mắc trên một nhánh của củ sâm. Ruột Sâm NL thật màu vàng.  Một củ sâm  có thể tẻ ra 2 -3 hoặc 4 nhánh và phát triển , nhánh Sâm tẻ ra rất rõ ràng. Thông thường chỉ hay gặp củ sâm chỉ có một nhánh, sâm ngọc linh chỉ mọc 1 lá trên một nhánh sâm (xác định được tuổi sâm). Sâm ngọc linh tự nhiên hay bán tự nhiên khi thái lát đều giống nhau.